7/15/2552

แจ้งรายชื่อคณะอนุกรรมการติดตามฯ

ขอให้ทุกเครือข่ายแจ้งชื่อคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทสการศึกษา ระดับเครือข่าย ได้ที่นี่ โดยคลิกเข้าไปพิมพ์แจ้งที่ "ความคิดเห็น" ด้านล่างนี้ โดยให้พิมพ์ข้อความให้ครบถ้วนตามแบบที่ส่งไปให้ คือ ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน ได้รับแต่งตั้งเป็น และเบอร์โทร

1 ความคิดเห็น:

ศน.พนัส กล่าวว่า...

พิมพ์ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
แล้วคลิ๊กที่ "ชื่อ/URL" พิมพ์ชื่อ-นามสกุลของผู้แจ้ง
แล้วคลิ๊ก "เผยแพร่ความคิดเห็นของคุณ"
เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผม