5/30/2553

ประชุม

ภาพการประชุม ก.ต.ป.น.ร่วมกับ ศน. เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2553 โดยมี รองฯคำปุ่น บุญเชิญ ปฏิบัติหน้าที่ประธานแทน ท่าน ผอ.เขตฯ (คลิ๊กดูภาพขยาย)

7/15/2552

แจ้งรายชื่อคณะอนุกรรมการติดตามฯ

ขอให้ทุกเครือข่ายแจ้งชื่อคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทสการศึกษา ระดับเครือข่าย ได้ที่นี่ โดยคลิกเข้าไปพิมพ์แจ้งที่ "ความคิดเห็น" ด้านล่างนี้ โดยให้พิมพ์ข้อความให้ครบถ้วนตามแบบที่ส่งไปให้ คือ ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน ได้รับแต่งตั้งเป็น และเบอร์โทร

7/17/2551

การสรรหาและเลือกคณะกรรมการติดตามฯ

........ขณะนี้ กลุ่มงานเลขาฯ อยู่ในระหว่าดำเนินการสรรหาและเลือกคณะกรรมการติดตา ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ชุดใหม่เพื่อแทนชุดปัจจุบันที่กำลังจะหมดวาระลงครับ........คณะกรรมการติดตามฯ ที่ว่านี้ มีทั้งสิ้น 9 คน คือ
1.ผอ.สพท.สร.3 เป็นประธานกรรมการ
2.ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ 1 คน(นายจำลอง จะมัวดี)
3.ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน 1 คน(นางกมลนิตย์ ดวงจันทร์)
4.ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน
.......ตอนนี้ได้กรรมการฯ ข้อ 1 - 3 แล้ว ยังเหลือกรรมการฯข้อ 4 คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ.......ต่อจากนี้ก็จะเป็นการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิครับ ............วิธีการก็คือให้กรรมการฯในข้อ 1 - 3 เสนอรายชื่อผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ...กรรมการฯคนหนึ่งเสนอได้ไม่เกิน 5 ชื่อ แล้วคณะกรรมการฯจะพิจารณาให้เหลือ 10 คน....แล้วให้ 10 คนเลือกกันเองให้เหลือ 5 คนเป็นกรรมการฯ แค่นี้แหล่ะครับ...........กว่าจะได้ก็เหนื่อยพอสมควรครับ.......เดี๋ยวสักระยะเมื่อได้กรรมการฯครบแล้ว....จะนำรูปมาลงให้ดูกันว่ามีใครบ้างครับ.....